woelrat

Vangkooi woelrat

De onderstaande vangkooien en vangmiddelen kunnen voor de woelrat gebruikt worden.

!

3 x Mollen- en woelrattenkoker

Mollen en woeratten worden levend gevangen in deze koker.

Eenmaal in de koker kunnen de woelratten en mollen niet meer ontsnappen en nadien elders uitgezet worden.